top of page

Geen enkele zin in "De Gorgias Mysteries" staat er toevallig.

Op deze pagina's zullen ze zo goed als allemaal van historische achtergrond voorzien worden.

De informatie zal ook beschikbaar zijn als PDF document, zodat je gericht kan zoeken.

Voor "De Boeken van Baukis" en de "Gorgias Mysteries" las en herlas Inge alle klassiekers, van Hesiodos en Homeros over Herodotos, Plato en Thoukydides naar Xenophon, Plutarchus en Ovidius tot de moderne interpretaties van Stephen Fry. Verder raadpleegde ze encyclopedieën, monografieën, atlassen en uiteraard het internet. Niets van dit alles garandeert totale accuraatheid of volledigheid. Dat was ook niet de bedoeling. Inge schrijft immers geen historische naslagwerken, maar verhalen. De gepubliceerde research heeft enkel tot doel om de lezer aan te tonen dat de meest onwaarschijnlijke scènes niet door de auteur verzonnen zijn, maar ofwel echt gebeurd, ofwel beschreven in de rijke schat aan mythologische verhalen die de Grieken ons hebben nagelaten.

Gorgias is een filosoof wiens naam in Athene klinkt als een klok. Zijn zoon, Gorgias jr, schrijft als logograaf (de antieke vorm van "ghostwriter") pleidooien voor de rechtbank, zowel voor aanklagers als voor beklaagden. Bij het verzamelen van informatie stoot hij meer dan eens op ongerijmdheden, leugens en verdraaide feiten. Met zijn vertrouwde team van vrienden, wetenschappers en... prostituees legt hij de waarheid bloot. Het eerste Gorgias Mysterie, "Het verdeelde lichaam", is in voorbereiding en verschijnt in 2022.

Moord is in Athene een godslasterlijk misdrijf, waarvoor zo spoedig mogelijk een schuldige veroordeeld moet worden. Wanneer een gerespecteerde burgeres ervan beschuldigd wordt haar echtgenoot op gruwelijke wijze om het leven te hebben gebracht, doet haar broer een beroep op Gorgias jr. om haar zaak te bepleiten.

Die ontdekt al gauw dat niets is zoals het lijkt...

Dionysos en vrouw.jpeg
bottom of page