top of page

Geen enkele zin in "De Boeken van Baukis" staat er toevallig.
Op deze pagina's worden ze zo goed als allemaal van historische achtergrond voorzien.
De informatie is ook beschikbaar als PDF document, zodat je gericht kan zoeken.

Voorwoord

Onschuld en Boete

1.1        Een harteloos welkom

1.2        De toorn van een godin

1.3        Verlokkende visioenen

1.4        Ongelijke kansen  

1.5        Athena voor Athene

Afscheid van vroeger 

2.1        Moeders en dochters 

2.2        Broze verbondenheid  

2.3        Tussen trots en twijfel

2.4        Een onwelkome gast 

2.5        Bericht uit het verleden  

Zolang er leven is  

3.1        Een stervende stad   

3.2        Poseidons Geschenk   

3.3        Liefde en Lauwerkrans  

3.4        Oorlog en Offer  

3.5        Aphrodite’s Bomen 

Phryne.jpeg

Voor "De Boeken van Baukis" en de "Gorgias Mysteries" las en herlas Inge alle klassiekers, van Hesiodos en Homeros over Herodotos, Plato en Thoukydides naar Xenophon, Plutarchus en Ovidius tot de moderne interpretaties van Stephen Fry. Verder raadpleegde ze encyclopedieën, monografieën, atlassen en uiteraard het internet. Niets van dit alles garandeert totale accuraatheid of volledigheid.

 

Dat was ook niet de bedoeling. Inge schrijft immers geen historische naslagwerken, maar verhalen. De gepubliceerde research heeft enkel tot doel om de lezer aan te tonen dat de meest onwaarschijnlijke scènes niet door de auteur verzonnen zijn, maar ofwel echt gebeurd, ofwel beschreven in de rijke schat aan mythologische verhalen die de Grieken ons hebben nagelaten.

bottom of page